گل آفتاب گردان

گل آفتابگردان یا گلهور (Helianthus annus)

گیاهی یک‌ساله و پررشد با ساقه منشعب یا غیرمنشعب و مرتفع می‌باشد. گلها به قطر ۳۰-۲۵ سانتیمتر و بصورت کم‌پر و پرپر بوده، گلچه‌های شعاعی در رنگ‌های زرد، قرمز و به ندرت بنفش و گلچه‌های مرکزی در رنگ‌های زرد، قهوه‌ا‌ی یا ارغوانی مشاهده می‌شود. این گیاه برای کاشت در حاشیه، گلدان و نیز به عنوان گل بریدنی به‌کار می‌رود.  روز بلند اختیاری است و با کشت بذر در بهار، در تابستان به گل می‌رود. نیاز به نور کامل دارد. به سرما مقاوم است اما برای گلدهی خوب به تابستان‌های گرم و طولانی نیاز دارد. بنابراین شبیه گیاهان حساس به سرما با آن رفتار می‌شود. ریشه این گیاه عمیق است و خاک آن باید خوب شخم زده شود. خشکی خاک را به خوبی تحمل می‌کند نیاز به خاک مرطوب ولی با زهکشی خوب دارد. بذر آن در اواخر زمستان در شاسی سرد و یا در بهار در محل اصلی کشت می‌شود.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید