گلایل

گلایل - Gladiousنام گلایل از کلمه لاتین گلادیوس به معنی شمشیر گرفته شده زیرا برگهای این
گل شبیه به شمشیر

می باشد. در گذشته گل گلایل معرف گلادیاتورهای رم
بود.

گلایل به معنی به یاد کسی بودن است و به دریافت کننده خود شیفتگی و
احساسات عمیق قلبی طرف

مقابل را نشان می دهد.

/ 0 نظر / 117 بازدید