گل نسترن

گل نسترن: dog rose
▪ نام علمی : rosa canina

نسترن که درکتابهای قدیمی
به نام نسرین،نسترن ونستر نیز نامیده شده است درختچهای کوچکی است که درحاشیه جنگل
ها،چاههاوگودال های آب می رویدوارتفاع آن به حدود سه مترمی رسد.
برگهای آن دارای
۷-۵برگچه به رنگ سبز سیر است.گل نسترن مانندگل نسترن مانندگل سرخ بوده وبه رنگهای
سفید،صورتی وسرخ می باشدکه به حالت منفردویامجتمع ظاهرمی شود.
میوه آنبیضی شکل
وبه رنگ قرمزتیره یاروشن است که به نام سای نورودون Cynorhodonخوانده می شود.جدار
داخلی میوه دارای الیاف باریک وابریشمی است که درآن فندقه های سختی جادارد.سای
نورودون پس ازخشک شدن دارای طعمی قابض وکمی شیرین بابوئی ضعیف می باشد.

/ 1 نظر / 83 بازدید
علیرضا

ممنون از لطفت و زحماتی که کشیدی